Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Nghiên cứu khoa học và giảng dạy các môn học theo định hướng Trí tuệ nhân tạo

Bộ môn Tính toán Đa phương tiện

Giảng dạy các môn học theo định hướng tính toán và khai thác dữ liệu đa phương tiện

Đối tác

FUJINET

 

WATA

CITYNOW

BOSCH

VNG CORPORATION

TMA INNOVATION

NAVER

SUN STUDIO